Denna sida saknar sidmall

Dags för årsmöte! Vi träffas i lokalen på universitetet där hantverket brukar vara, E1024. Motioner lämnas skriftligt till någon i styrelsen senast tre dagar innan mötet. Varmt välkomna! (Fika kan också förekomma) Har ni svårt att hitta kan ni skriva in lokal E1024 på denna karta: http://www.ltu.se/maps/campusmap Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötesordförande 4. Val av mötessekreterare 5. Val av två justeringsmän (tilllika rösträknare) 6. Godkännade av dagordning 7. Godkännade av eventuella tilläggspropositioner 8. Styrelsens verksamhetsberättelse 9. Kassa och revisionsberättelse 10. Fråga om avgående styrelsens ansvarsfrihet 11. Behandling av motioner och propositioner 12.Fastställande av medlemsavgift 13. Fastställande av verksamhetsplan 14. Val av ordförande, kassör, sekreterare 15. Val av revisor 16. Val av valberedning 17. Övriga val 18. Övriga frågor 19. Mötets avslutande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

www.eyvind2016.se