Denna sida saknar sidmall

Hupp, hupp!! Hushållet Skellitta håller i jungfru Marie bebådelsgille åt fagra shire Reengarda. Nej, vi ger aldrig upp, vi tror fortfarande att vi har det trevligaste eventet under detta år. Vi erbjuder just dig trevligt sällskap, god mat, ’antagligen bästa maten i världen’, ultravåld, lite träning på att skjuta på små fluffiga djur i skogen (bågskytte), dans och musik som ackompanjerar. Ja, till och med lite art and science, medtag ditt vackra bidrag. Vi startar fredag kväll med en underhållande turnering i månljus och facklor. Självklart blir det även middag, vi tänkte avsluta kvällen med skönsång i bastun för de som så vill. Lördag Frukost Någon gång mellan åtta och tio.. (Ja, Orm, det serveras kaffe även tidigare…) Dagen kommer att fyllas med välplanerade händelser med en fantastisk bankett, gastronomisk succe som avslutning ( tex blir det skattjakt för stora och små barn och ett par kurser) Söndag Frukost biir i vanlig ordning våfflor som sig bör, sedan städar vi siten, kramar varandra och lovar att ses på nästa event. Tråkiga fakta Siten ska vara parfymfri och vitlöksfri pga allvarliga allergier. Kurser 1 Tälj din sked, kursledare Lord Arthur de Pennebrygg Max 5 deltagare 2 Viking knit,posament, kursledare Lady Marianne De Geer med hjälp av Hilde, max 6 deltagare Kostnad för kurser 20:- för materialåtgång. Siten är diskret fuktig. 30 sängar med madrass och kudde, medtag sängkläder, första som bokar får sängplats, crashspace finns det gott om. Plats är Bygdeträsk 217 , allegården 937 94 Burträsk Gps 64.422628, 20.535929 Autokrat: Odal Gunnarson Kontaktinfo: matslangdahl@hotmail.com Matokrat: Keldor Betalning sker till Reengardas konto 8420-2 , 923 354 123-5 Skellitta, swedbank Markera din inbetalning med Ex: JÖrgen ÖHman+MB=JÖÖHMB Sista inbetalning/anmälningsdatum 28/2 Skicka även ett mail till autokratens mail matslangdahl@hotmail.com innehållandes 1. Mundant och medeltida namn 2. Vad du har betalat för 3. Kurser du vill vara med på (betalas på plats) 4. När du anländer till siten, hämtning går ordna, meddela autokrat. 5. MATALLERGIER! 6. Säng eller golvplats, först till kvarn får sängplats Ps. Vi kommer att ge ut telefonnummer vid eventets start. Ds Vad detta fantastiska event kostar dig: 250:- för vuxna, alla över sexton, medtag egen dryck 100:- barn, 7-15 år gratis för knoddarna 0-6 år Oye oye!! The household of Skellitta is having the feast of annunciation of the virgin Mary or we will for sure serve the waffles. For the shire of Reeengarda. (spellcheck,ok) ;) No! We will never give up, we still believe this i the greatest event this year!! We will offer you great company, good food (probably the best ever in the world) , ultraviolence, practise in target shooting cute and fluffy animals. (Archery!) Dancing will also be a choice and some music to accompany it. Yes! Even a bit of art and science, bring your work to attend the A&S competition. We will start friday night with an entertaining tournament in the light of the moon and fiery torches. Of course there will be food. We will end the evening with beautiful singing in the sauna. Saturday Breakfast 8-10 (well, Orm, you will get your coffee earlier, promise!) The day will be fully planned , the grand finale is of course the banquet. A treasure hunt is also planned for big and small treasure hunters and a couple of classes will be held. Sunday Breakfast is waffles, then we clean up the site, hug each other and promise to meet at next event. Important information: Site must be free from perfumes and garlic due to severe allergies. Classes Make your own wooden spoon, teacher Lord Arthur De Pennebrygg, 5 participants Viking knit,posaments, teacher Lady Marianne De Geer with help from Hilde. 6 participants. Fee 20 SKR due to material expenses. Site will be discretely moist. 30 beds are available, unknown numerous crashspaces, bring your own sleeping gear. Site Bygdeträsk 217, Allegården 937 94 Burträsk GPS 64.422628, 20.535929 Autocrat Odal Gunnarson Email matslangdahl@hotmail.com The one who will feed you. Keldor Payment Foreign guests may pay at site will be sent to reengardas account 8420-2, 923 354 123-5 Skellitta, swedbank Mark the payment as example below JOrgen OHman+MB=JOOHMB Also send an email with information to Email matslangdahl@hotmail.com 1. Mundane and medieval name. 2. payment 3. Classes you will attend to 4. When you arrive at site 5. FOOD ALLERGIES! 6. Bed or crashspace 7. If you want to be picked up Ps we will announce phone number for reaching us at start of our event. Ds Fee 250 SKR adults, bring your own beverage 100 SKR kids, 7-15 years free for toddlers 0-6 years Last date for payment and notifying announcement: 28/2 2017

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

www.eyvind2016.se